Tamis Wever (1937-2004) werd geboren als oudste van acht kinderen in Spierdijk. Na zijn priesterwijding studeerde hij Heilige Schrift in Rome en Jeruzalem. Daarna werd hij docent aan de Katholieke Theologische Hoge School te Amsterdam en Utrecht. Tamis was priester, geleerde en kunstenaar. Tamis is als kunstenaar niet onbekend in Nederland, maar hij creƫerde zijn kunst niet voor het grote publiek. Veel van zijn kunst heeft betrekking op het geloof en gaat in op bijbelverhalen of religieuze vraagstukken.